ΑΤΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Αυτό που θέλω να μάθω δεν προσφέρεται σε κανένα σεμινάριο!

Παρέχουμε αυτού του είδους τα μαθήματα σε άτομα τα οποία είτε θέλουν να καλύψουν μόνο μέρος της ύλης κάποιου σεμιναρίου (π.χ. μόνο την ύλη του πατρόν και όχι της ραπτικής), είτε ύλη η οποία δεν εμπεριέχεται σε κάποιο πρόγραμμα (π.χ. πατρόν για μακό). Η εξατομικευμένη μάθηση αφορά επίσης ανθρώπους που μένουν εκτός Αθηνών (και άρα δεν έχουν τη δυνατότητα να παραμείνουν για ένα ολόκληρο τρίμηνο) ή που για κάποιο προσωπικό λόγο επιθυμούν να προχωρήσουν στο δικό τους, άλλοτε ταχύτερο (π.χ. επειδή χρειάζεται από τη δουλειά τους) και άλλοτε αργότερο (π.χ. γιατί λείπουν συχνά ή για μεγάλα διαστήματα), ρυθμό.

Μερικοί από τους λόγους που μπορεί να ενδιαφέρεστε για ένα ατομικό μάθημα:

 

LET'S MEET!

Εισηγητής:

Διάρκεια:

Κόστος:

Κόστος Εγγραφής:

Έναρξη Μαθημάτων: η ώρα και η μέρα καθορίζονται κατόπιν συνεννόησης με τον ενδιαφερόμενο

Έναρξη Επόμενου Κύκλου:

Info: 210 3600 449, Θερμοπυλών 59

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ